Örgencilerimiz Kimya öğretmeni Yasemin ERTUFAN ÖNÜR rehberliğinde, laboratuarda “SABUN” ürettiler. Sabun yapımı deneyinin yanı sıra karışımları ayırma yöntemleriyle ilgili mıknatısla ayırma, süzerek ayırma ve ayırma hunisiyle ayırma deneyleriyle, bazların sudaki çözünürlüğünün ekzotermik bir olay olduğunu gözlemleme, maddelerinin asidik ya da bazik karakterde olup olmadığını belirleme, ve çökelti oluşum deneylerini yaptılar.