10-A Sınıfı öğrencilerinden Ocak ŞAHİN Gökberk KILIÇ ve Umut ERDEM reklamın insan üzerindeki tüketim kültürünü ve satın alma psikolojisini hangi yönlerden etkilediğini ortaya koyan bir çalışma yapmışlardır. Çalışma öğretmen ve öğrenciler tarafından ilgi ile izlenmişti.