Lise

Akdeniz Kolejinde eğitim - öğretim ortamlarını, öğrencilerimizin, içinde bulundukları yaş dönemlerini göz önünde bulundurarak; yapılandırıyoruz. Bu amaçla uygulamaya başladığımız "Tam Öğrenme" ve "İnteraktif Eğitim" modelleri ile öğrencilerimizi kendi içlerinde ulaşabilecekleri en üst seviyeye ulaştırmaya çalışıyoruz.

Akdeniz Okulluları İlköğretim okulunu tamamlayan öğrenciler okulumuzun Genel Lise ve Anadolu Lisesinde seçkin ve kaliteli eğitimine devam ederler.

Bir Özel Akdeniz Okulu Öğrencisi;

  • İnsan haklarına saygılı,
  • Atatürkçü düşünce sistemini benimseyen ve bu düşünceyi sağlam zeminler üzerine oturtan,
  • Bilimsel düşünen, araştırmacı ve yaratıcı,
  • Teknolojik gelişmeleri takip eden,
  • En az iki yabancı dil konuşabilen,
  • Sanatsal beğenisi ve estetik zevki gelişmiş,
  • Kendisiyle barışık ve yaşamdan zevk almasını bilen,
  • Aktif, üretebilen ve yeniliklere açık olan,
  • Evrensel değerlere sahip barıştan yana olan,
  • Öz güven sahibi, kendini ifade edebilen ve eleştirel düşünebilen bir birey olarak okulumuzdan mezun olarak başaralı bir üniversite öğrencisi olarak yaşamına devam eder.