Kulübün Amaçları

A) Genel Amaçlar

 • Öğrencilerin gerek derslerde, gerekse okulun genel yaşamı içinde eğitsel gelişmelerine olanak hazırlamak
 • Yurtseverlik ve yardımseverlik duygularını geliştirmek
 • Toplumsal yaşamın gerektirdiği iş bölümünde ve birlikte çalışmaya alıştırmak
 • Atatürk ilkelerine ve devrimlerine bağlı; Türk olmanın gururunu duyan, milli, ahlaki, insancıl değerlere sahip; yapıcı, yaratıcı demokrasi ilkelerini benimsemiş kişiler olarak yetişmelerini sağlamak
 • Kişisel ilgi ve yeteneklerinin gelişmesini, özgür düşünme ve sorumluluk alma, boş zamanlarını değerlendirebilme, iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak

B) Özel Amaçlar

 • Öğrencileri sosyal açıdan geliştirmek
 • Bireylerin özgüvenlerini sağlamak
 • Öğrencilerin kabiliyetlerini ortaya çıkarmak
 • Paylaşmanın önemini kavratmak
 • Yardımlaşmayı öğretmek
 • Öğrencilerin bilimsel düşünmelerini sağlamak
 • Bilim ve teknolojiye açık olmak

Kulübün İlkeleri

 • Okul öğrencileri öğretim yılı başında sınıf öğretmenlerince ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda bir sosyal kollarla seçilir.
 • Seçilen öğrenciler tüm kol çalışmalarına katılmakla yükümlüdürler.
 • Kolun çalışmalarında öğrencilerin kişisel yetenekleri, ilgi ve istekleri, çevrenin olanakları, koşulları göz önünde bulundurulur.
 • Her öğrenci için rehber öğretmenlerce fotoğraflı bir gözlem formu tutulur. Öğrenci çalışmaları ve devam durumu bu forma işlenir. Ve öğretim yılı sonunda öğretmenler kuruluna getirilir. Bu formlar ders yılı sonunda ilgili öğrencilerin müdür yardımcılarındaki ruhsal dosyalarına konur.
 • Devamsız öğrenciler zamanında kol rehber öğretmenlerince ilgili müdür yardımcısına bildirilir.
 • Eğitsel kollara ait dosya, rapor ve diğer evraklar öğretim yılı sonunda okul müdürlüğüne teslim edilir.
 • Eğitsel kol çalışmalarında okul rehberlik servisi ve kollar arası yardımlaşma ve işbirliğine dikkat edilir.