Özel Akdeniz Okulları Rehberlik Servisi olarak amacımız, öğrencilerimizin gelişim süreçlerini göz önüne alarak karşılaştıkları sorunları çözmelerine yardımcı olmak ve kendini tanıyan, sınırlarını, yeteneklerini bilen, iletişim becerilerine sahi, çevresine duyarlı, özgüvene sahip bireyler olarak yetişmelerini sağlamak için onlara yol göstermektir.

Tüm bunlar gerçekleştirilirken gizlilik, koşulsuz kabul, saygı, gönüllülük, işbirliği, rehberlik servisi hizmetlerinin temel ilkeleridir.

Özel Akdeniz Okullarında, öğrencilerin sadece akademik başarıları değil, kazandıkları sosyal beceriler de önemlidir. Bu amaçla yeni oluşturulan Rehberlik çalışmaları programı doğrultusunda her sınıf öğretmeniyle işbirliği içerisinde sınıf rehberlik planları oluşturulur ve bu plan öğrencilerle uygulanır.

Rehberlik Servisi ile ilgili bilinmesi gereken bazı önemli noktalar ise şöyle sıralanabilir:

 • Rehberlik bir ders değildir.
 • Rehberlik bir disiplin görevi değildir.
 • Rehberlik her türlü problemi hemen ve tek başına çözebilecek sihirli bir güç değildir.
 • Rehberlik servisi sadece sorun paylaşmak için değildir, çeşitli konularda bilgi de alabilirsiniz.
 • Rehberlik bilimsel ve profesyonel bir yaklaşımdır.
 • Bireyin yapamadıklarının onun adına yapmak değildir.
 • Disiplin, yargılama, ceza verme merkezi değildir.
 • Rehberlik nasihat etmek değildir.

Yapılan Çalışmalar:

1. Öğrencilere Yönelik Çalışmalar:

 • Sosyal beceri kazandırma etkinlikleri (sınıflarda )
 • Bireysel ve grup görüşmeleri
 • Öğrenciyi tanımaya yönelik test, anket ve ölçekler
 • Mesleki rehberlik çalışmaları
 • Eğitsel rehberlik çalışmaları ( verimli ders çalışma, sınav kaygısı, vb.)

2. Öğretmenlere Yönelik Çalışmalar:

 • İhtiyaç duydukları konularda bilgi ve kaynak sağlama
 • Sınıflarda uygulanacak test, anket ve ölçeklerin sonuçlarının paylaşımı
 • Sınıflarda uygulanacak olan etkinliklerin sağlanması ve değerlendirilmesinde yardımcı olma

3. Veliye Yönelik Çalışmalar:

 • Bireysel görüşmeler ( randevu yoluyla)
 • Doküman çalışmalar
 • Öğrenciye uygulanan test ve anketlerin sonuçlarının paylaşımı

Veli Olarak Size Nasıl Ulaşabilirim? Diyorsanız

Velilerimizin çocukları ile ilgili değişik konularda rehberlik servisi ile işbirliği yapmaları onların gelişimi açısından hayati öneme sahiptir.

Yüz yüze görüşe için hafta içi her gün 08.00 - 16.00 saatleri arasında Rehberlik ve PSK Danışma servisine gelebilirsiniz.