Akdeniz Okulları, öğrencilerine, dürüstlük, sorumluluk, problem çözme, iletişim becerileri, farlılıklara saygı, girişimcilik, işbirliği, eleştirel ve yaratıcı düşünce, kararlılık gibi "liderlik" için gereken beceri ve tutumların kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapar.

Tüm öğrencilerin gerek akademik, gerekse kişilik gelişimlerini en üst düzeye taşımak, onları inanılmaz bir hızla değişen çağımız gereksinimlerine donanımlı kılmak, Akdeniz Okulları'nın vazgeçilmez gerçeğidir.

Bilgi çağını yaşayan tüm dünyada, düşünen, anlayan, yorumlayan, bilgi üreten, sorun çözen ve bilimsel düşünen bireyler yetiştirmek eğitimin temel amacı olmustur.

Bu amaçla;

Değişen dünya koşullarına uyum sağlayarak öğrencilerimizi geleceğin dünyasına iyi hazırlamamız gerek...

"Okul, genç beyinlere insanlığa saygıyı; ulus Ve ülkeye sevgiyi; bağımsızlık onurunu öğretir."

M. Kemal Atatürk

Akdeniz Okulları, öğrencilerini bir yandan hızla değişen dünyada yaşamaya ve çalışmaya hazırlarken diğer yandan; Atatürk İlkeleri doğrultusunda kendi kültürünü tanıması, ülkesini sevmesi ve bundan gurur duymasını amaçlar.

Özel Akdeniz Okulları eğitim programı, öğrenme sürecini etkin kılan, araştırmaya dönük, eleştırel ve yaratıcı düşünceyi geliştiren öğrenci merkezli bir programdır.

Bu program öğrencilerin;

  • Çağa ve getireceklerine uyumlu, yetenekli, yaratıcı, öz saygısı yüksek ve başarılı bireyler olarak yetişmelerini sağlar,
  • Anaokulundan başlayarak, 12. sınıfa kadar tüm gelişim aşamalarını izleyerek üniversite hazırlık sürecini yakından takip eder,
  • Akademik ve sosyal alanlarda üst düzeye taşınabilmesini amaçlar, süreç içinde sistematik olarak takip eder, rehberlik yapar,

    İlgi, yetenek ve yeterliliklerinin farkında olabilmeleri ve böylece kendilerini tanıyabilmelerini amaçlar,
  • Eksik veya güçlü yönlerini keşfedip, bu yönlerini geliştirmeye yönelik seçenekleri değerlendirmelerini sağlar.

Özel Akdeniz Okulları yüksek standartlarda bir dil eğitimini hedefler

Özel Akdeniz Okulları Yüksek standartlarda bir dil eğitimini hedefler, bu doğrultuda çalışmalarını anaokulundan itibaren giderek artan bir yoğunlukta gerçekleştirir. Zorunlu 2. yabancı dili ağırlıklı olarak uygular.